Munchmuseet, MM N 2761

MM N 2761, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2761, s. 1

    
    Geehrter Hrr!


    In etwa 3 Wochen
wird mein Fries
in Deutsches Theater
aufgestellt – Ich bitte
Ihnen denn Ihnen
zu bemuhen um
ein ahnliches Auftrag
irgendwo mir gebeben
wird – An Beispiel
in Hamburg – Wenn

 

Munchmuseet N 2761, s. 2

{I}ich mich entschlossen
hatte