Munchmuseet, MM N 2791

MM N 2791, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Harry Fett

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2791 bl. 1r

    
    Kjære Harry Fett


    Jeg glemte at de { … }fotografier
af ar{ … }beiderlivet jeg har hos Væring
er væsentli ufærdige billeder

    Det vil altså ikke gå an at
bruke disse fotografier – muli et
enkelt, men det har jo ingen
interesse – Tiden er for knap og
det vil vel ikke la sig gjøre nogetsomhelst
nu da det jo ikke er heldi for mig
at { … }presenteres med et mindreværdigt arbeide
eller ufærdig{e}t

    Nu får vi se hva kan gjøres med
en liten utstilling her – Jeg er dog ikke ganske
sikker på til hvilket øiemed  … 
skal brukes –

    Jeg skal nok ordne det så at vi får os
en prat, vi er jo flinke { … }begge to og vi skjuler vore
tanker godt når talen er  …  opfunnet forat menneskene
kan skjule sine tanker – Imidlertid skal det være hyggeli
når jeg engang får ro ved en solskinnskyst i Aasgaardsstrand.

     Deres E Munch
    Kunst og Kultur glæder mig altid høili – Virkeli et under under disse
bræddegrader – og hva Sverige og Danmark ikke magtet – Ord og Bild er jo noget helt annet (lidt kjedeli)