Ord och Bild

Tidsskrift. Sverige

Les mer

Ord och Bild er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis.
«Jeg vil har i «Ord og Bild» skrevet en større afhandling om dig. Den ber man mig nu om autorisation på fra Tysk- land.»
Munchmuseet, MM K 1136.   Brev fra Jens Thiis.
«Desuden skal jeg sende dig et særtryk af «Ord och Bild», hvor det foredrag, som jeg i sin tid holdt om dig i Kr.ania (hos Hals) nu er blit trykt. Manuskriptet har ligget utrykt siden 1905 på grund af unionsopløsningen etc.»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis.
«Min afhandling om dig i «Ord og Bild» har ligget færdig i sats nu i 1½ år. De tør ikke trykke den af frygt for krig mellem nationerne! Men de bebuder den stadig. Nu må bogen komme først. Den skal være færdig om 1 måned.»
Munchmuseet, MM K 1624.   Brev fra Helge Bäckström, Ragnhild Bäckström.
«kan være svært fornøiet med denne udstillingen – alle mennesker som det er nogen moro ved har seet den og gruelig mange er begeistrede. Helge traf maleren Rosenberg dernede en dag, og hans frue var rent i extase og Rosenberg sagde at han ikke paa mange aar havde lært saa meget af nogen udstilling. Saa du har da hvervet dig en hel del beundrere tiltrods for alt hvad der er skreket imod. «Den Munchen er ikke af min likør,» sagde et vittighedsblad. «Ord ock Bild» og «Nordisk revue» kommer til at ha artikler om dig i neste nummer – synd at de ikke kom før. I «Ord ock Bild» kommer ogsaa en reproduktion af det store billedet «vaaren» – Vaalin \Wåhlin/ bad om at faa gjøre det og hverken»
Munchmuseet, MM N 2791.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kunst og Kultur glæder mig altid høili – Virkeli et under under disse bræddegrader – og hva Sverige og Danmark ikke magtet – Ord og Bild er jo noget helt annet (lidt kjedeli)»