Munchmuseet, MM N 2802

MM N 2802, Munchmuseet. Datert 13.11.1903. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2802 bl. 1r

    
    Her Maler Ludvig Ravensberg
    a
    Stensgd 1.
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2802 bl. 1v

    PAM PAL

 

 

Munchmuseet N 2802, s. 1
    Berlin 13/11 1903


    Kjære Ludvig!
 Tak for
Dine kloge ord – gje jeg
gjemmer og glemmer ikke
foreløbig – Denne elendige
Flok    Horungernes Flok
der vel nærmest har si{n}t
Hovedkvarter i Drøbak men
som {o}Olie breder sig ud
over Verdens havet – lar jeg
i Ro – Den ledes af Skjøger
og Kvinner – og skyr åben
Holmgang – lidet vil
det nytte at strides med
dette mangehovede Uhyre

 

Munchmuseet N 2802, s. 3
    2)

    En kvinne har som
Slangen {h}Hale og Hugtand
og let kan { … }den bide {m}Manden
i Hj{æ}ertet – Foreløbig nøier jeg
mig med at ‹brandskatte› ‹jeg›
H{ … }ovedstaden Berlin der
man angribes fra to {s}Steder:
en tæt liden Befæstning
hos Paul Cassirer – hvor
mine Billeder virker Ud-
udmærket i et separat-
værelse og en Samling
af 50 Gravurer der indtar
to store Vægge i Secessionen

    Forøvrigt skånes ikke
de gamle Hansestæder
Lübeck og Hamburg

 

Munchmuseet N 2802, s. 4

der berøves deres Penger
og Kvinner – Wien trues
om to {m}Måneder med
Indtagelse ved Hjælp
af en stor Separatudstilling
i S{ … }ecessionen


    Apropos { … }Pengespørsmaalet
med T. Af Venner fra
{ … }München har fortalt mig
hun har udspredt at
jeg har været understøttet
af hende og derpå forlader
hende – Være hilset de
få våbenklædte Mænd der
endnu er mine Venner –

    
    Din heng. E Munch

 

Munchmuseet N 2802, s. 2

    Efterskrift
    Apropos! At de gode
Herrer finner det
«forgalt» eller «det går
ikke an» «mod en D{ … }ame»
«en værgeløs Kvinn{ … }e!!!»
tar jeg roligt – Jeg burde
og skulde efter Kunstens
Regler ligge Lig og
som et smukt interesant
Lig ligge Lig – og tie

    Jeg syns for {eng}en Gangs
skyld det er morsomt
at Lig taler

    På gjensyn til Våren når
{ … }nye Blade { … }kommer på Trærne