Munchmuseet, MM N 2806

MM N 2806, Munchmuseet. Datert 20.5.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2806 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    {S}Adr.
    Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold
    Stensgd. 1.
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2806 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2806 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig!


    Har Du ikke fået mit
Brev med Forespørgsel
efter Karsten – Jeg er
meget ængstelig for mine
Billeder der står hos
hans Spediteur – som
jeg ikke ved Navnet
på – Sig mig d ialdfald
{H}hans Faders Adresse –
Adresser Send er Du
snil et Brevkort til
 L{ … }ützowstr. 82 og

 

Munchmuseet N 2806 bl. 2v

et til  Kjøbenhavn
poste restante – i Tilfælde
jeg allerede var på Hjem-
reisen –

    
    Hilsen  Din
    Edvard Munch
    Er Karsten kanske
på Gardermoen?
eller hvor i al Verden
fins han – Svar får
jeg ikke