Munchmuseet, MM N 2808

MM N 2808, Munchmuseet. Datert 1.7.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2808, s. 1
    Aasgaardstrand 1-7-04


    Kjære Ludvig!
 Det glæder
mig at mine tapre Medguder
{u}af Æsernes ædle Slægt
{er}udspekulerer den feige
Lokes afkoms hæslige
Færd – Torden og Lynild
ramme dem – Videre
fra Tordenens Gud – til
Dydens og Mådens herlige
Guder.

    Da jeg så et Profil{ … }billede
af mi{g}n { … }Figur besluttede

 

Munchmuseet N 2808, s. 2

jeg efter Samraad med
min Forfængelighed at
forlænge Stenkastningens
Spydkastningens og
Badets Timer – Jeg bader
nu såmeget at Svømmehud
dannes mellem Fingrene
på Hænderne og på Fød{ … }derne –

    – Dramaet er på
Jeg er allerede kommet
et Stykke på Komedien
Jeg ler bare jeg læser gjennem
Kladden – Skade om de{tt}nne
færdiglagte Holbergkomedie
ikke blir trykt –

 

Munchmuseet N 2808, s. 3

    Jeg må imidlertid nu
ned til Berlin og Kjøbenhavn
– så det må bero –

    Desværre har jeg mistet
det jeg nedskrev på Ruller –

    – Vil Du være så snil at
spørge efter en Nordlands-
baat på 3 Bord (altså 6 i alt)
hvad den koster og hvad der
må til for at få den i
fuld Stand – Lodsen på
Kock eller Melchior
har med dette at gjøre    I
Arendal får man den –

    
    Hils – fra Gudenes Trøst
og fra mig over til Gjerløw

    Din Edv. Munch

 

Munchmuseet N 2808, s. 4

    Jeg kommer vist til at reise
Søndag Formiddag – Vi og de få
trofaste får se at træffes –