Munchmuseet, MM N 2837

MM N 2837, Munchmuseet. Datert 4.3.1893. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2837 bl. 1r

    Note
    Maler Ludvig Grønvold
    T{ … }eresegade
    Hersteds –

 

Munchmuseet N 2837 bl. 2r

her – Max Klinger er i Rom
Jeg skal kommer snart til
Leipzig. adressen blir vanskelig
at få men jeg skal endnu
forsøge. Hils Ludvig og sig
dette.

 

Munchmuseet N 2837 bl. 2v

    
    
    Din hengivne E. Munch
Note
    dette
    Vi fik Brev idag, – E { … }er
‹{ … }friskere› – han maler flittig
og har det forresten meget
godt. Udstillingen i Kjøbenhavn
blev formmedelst Iisforholdene
kortvarig.      
  Venlig Hilsen fra
os her.
 Deres K Biølstad