Munchmuseet, MM N 2843

MM N 2843, Munchmuseet. Datert 6.7.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2843 bl. 1r

    
    Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønv{ … }old,
    Stensgd. 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2843 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2843, s. 1
    
    Russischer Hof
    Weimar


Kjære Ludvig    Du vil vel ikke gjøre
mig den Tjeneste at
gå ind til en Boghandel
og bestille 4 Portrætter
af Ibsen (De bedste
og alle forskjellige og
en face)    Jeg tænker
at male et dekorativt

 

Munchmuseet N 2843, s. 2

Billede af Ibsen
Ligeledes vilde jeg
gjerne have liden
Bog med forskjellige
Afbildninger af fra
Norge – Specielt Fjorde
– Det bedste er vel
en liden Reiserute over
Norge –

    Disse T{ … }ing bedes sendt
som med Efterkrav

    
    Din heng. Edv Munch