Munchmuseet, MM N 2847

MM N 2847, Munchmuseet. Datert 13.1.1907. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2847 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2847 bl. 1v
    
Café Bauer under den Linden    Kjære Frænde!


    Jeg kommer netop
fra Theateret hvor
hvor Møblerne pranger
i den store Foyer i
Deutsches Theater – De
ser meget bra ud
Mange Tak – Skal
strax forhøre mig om
mer behøve‹s›

    
    Mange Hilsener  Din EM.

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd. 1
    Kristiania