Munchmuseet, MM N 2848

MM N 2848, Munchmuseet. Datert 20.1.1907. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2848 bl. 1r

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2848 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2848, s. 1
    
    Kjære Ludvig!


    Det er nogle frække
Bæster der i Theateret –
imidlertid f{ … }aar jeg foreløbig
la det gå som det gaar
– da jeg selv ikke har
været så uforsigtig og
ligeoverfor e{n}t større Selskab
erklæret det hele Compagnie
for en { … }Jødebande og
har truet med at

 

Munchmuseet N 2848, s. 2

prygle op den lille
Broder til Direktøren –
Flere Møbler bestiller
jeg selvfølgelig nu ikke
{ … }Jeg ved ikke om den
sidste Uforskammethed
er influeret af mine
overnævnte Udtalelser
(Jeg tror det forresten ikke)
Imidlertid skal «‹d{ … }as›
deutsche Theater» få
mærke at jeg ikke oftere

 

Munchmuseet N 2848, s. 3

lar mig holde for Nar
Det er såmeget mer
frægt som «Gespenster»
Dekorationerne har gjort
stor Opsigt og Stykket
har gaaet for fuldt Hus
i 3 Måneder –

    Jeg skriver snart mer –
Jeg lever mathematisk
efter Lægens Opskrift –
og Skuden, læk som
den er, går ganske { … }bra
i stille Veir og smult
Vand –

    
    Din heng E Munch