Munchmuseet, MM N 2850

MM N 2850, Munchmuseet. Datert 3.2.1907. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2850 bl. 1r

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2850 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2850, s. 1
    
    Kjære Ludvig
 Jeg synes
jeg må fortælle – hva
jeg har erfaret af en
Hamburger. Bødtker
gjør fremdeles «Geschäft»
med mig – Gad vide
om der ikke stikker
en { … }gammel Jød
Hamburger Jøde i ham –
Bødtker har gjennem
sin Onkel solgt til

 

Munchmuseet N 2850, s. 2

en af mine Beundrere i
Hamburg {et}Billedet med
Michelsen Hambro og
Knudsen – for 1000 Mrks
– Jeg fik derfor 60 Mrks
– { … }Gad vide om
Bødtker har oppfattet
mig som sit Levebrød
eller Leveblod –

    
    Hilsen  Din E Munch

    Det er bedst at sælge Huden
når { … }Vildtet er flaaet
tænker vel han og de
andre Bohemd{ … }yr

 

Munchmuseet N 2850, s. 3

    At ikke Svinet af en Hund
undser sig for at fremdeles
at «tjene» på mig efter det
passerede –