Knud Knudsen

Født 1861. Dødsår ukjent
Norsk jurist. Hadde våren 1880 vært med på å stifte den radikale studentforeningen Fram, en forløper til Kristiania-bohemen (som først profilerte seg fra 1882). Tok sin juridiske embedseksamen i 1884. «Jus» - Gruppeportrett med Johan Collett Michelsen og Bernt Anker Bødker Hambro, olje på lerret, 1887.

Knud Knudsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2850.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.2.1907. Se s. 2
«en af mine Beundrere i Hamburg{et}Billedet med MichelsenHambro og Knudsen – for 1000 Mrks – Jeg fik derfor 60 Mrks – { … }Gad vide om Bødtker har oppfattet mig som sit Levebrød eller Leveblod –»