Munchmuseet, MM N 2892

MM N 2892, Munchmuseet. Datert 23.3.1914. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2892 bl. 1r

    
     … 
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Hotel l’Europe’Europe, Via ‹Vitoria› 98, Via ‹Vitoria› 98
    Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold
    CataniaCatania Stensgd 1
    SiciliaSicilia Kristiania
    ItaliaItalia.

 

Munchmuseet N 2892 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2892 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig


    Jeg har havt frygtelig meget
at gjøre – og nu kan jeg omtrent
ikke længer skrive Breve –

    Jeg sender nu bare denne Hilsen
    Hjertelige Hilsener til Willumsen – Jeg skriver
hvad er hans Adresse?

 

Munchmuseet N 2892 bl. 2v

    Haaber Du har det godt
– her er fuld Vinter i Kragerø
men Dipner og Konditor Hansen
smiler runde og fede – Konsul Parker
har gjor Fallit – Fik laant af Bekjendte
{ … }30,000 Kr. inden Ødelægelsen kom – Han er
en falden Mand

    
    Mange hjertelige Hilsener  Din Edv Mu{ … }nch

    La mig få høre fra Dig – Adr.  Moss