Munchmuseet, MM N 2908

MM N 2908, Munchmuseet. Datert 11.5.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2908 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2908 bl. 1v
    
    Kjære Ludvig
 Tak
for Dit arbeide med
forsendelsen – Det går vel
nu bra – Vil Du låne
Dr WartmannDin din
trykkede text til Alfa og Omega
Du skal få den igjen af mig

    
    Mange hilsner  Din E Munch

    
    Maleren Ludvig Ravensberg

    Stensgate 1
    Kristiania
    Norwegen