Munchmuseet, MM N 2910

MM N 2910, Munchmuseet. Datert 30.5.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2910 bl. 1r

 

Munchmuseet N 2910 bl. 1v

    
    Maleren Ludvig Ravensberg

    Stensgd 1
    Kristiania

    
    Kjære Ravensberg!


    Jeg har bedt Wartmann
om at sende et
mer foretningsmæssig brev –
Det er jo uvisse ‹{t}Tider› nu
men jeg tror intet er at
frygte – Det er jo et stort
Kunstselskab –

     Hilsen  Din E M