Munchmuseet, MM N 2923

MM N 2923, Munchmuseet. Datert 1922. Brev til Ludvig Ravensberg
Filologisk kommentar: Muligens brevutkast.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2923, s. 1

    Chr. Mustad
      der Manden i Kaalågeren
  • Kystbillede fra Hvidsten det store billede

    af Mustads svoger
  • Knælende kvinde
  • De tre gravere

    af Halfdan Rode
  • En parisergade
  • To piker i Haven
  • Fru { … }Thaulow (Damen ved Vinduet)

    af Sagen Liggende akt
    J. B Stang Kystbillede fra Kragerø
om mulig  … 

 

Munchmuseet N 2923, s. 2

    Udstillingen blir arangeret
med en enestaaende Interesse –
Wartmann samler grafik
alle Kanter – og det vil bli
en udstilling af omtrent
al min grafik med de
ældste og sjeldneste tryk –
i alt circa 400 tryk –

    Slig den planlægges blir
de{n}t en udstilling som i
mit liv m ikke mer vil
forekomme – og den er beregnet

 

Munchmuseet N 2923, s. 3

på hele Europa – Om dette
vil lykkes er en annen sag
Men en slig interesse vist i
et fjerntliggende land bør påskjønnes

    Jeg vidste ikke udstillingen var
så storstilet anlagt s …  ellers
vilde jeg have sendt mer end
de 30 malerier jeg har sendt –

    – Je Når billederne er samlet
vilde jeg be Dig at henvende
Dig til Adams express der vil
da skal lave en Kasse. Jeg
tænker alle går i en –

    
    Mange hilsner
    Din Edvard Munch


    Jeschkes Grand hotel Nauheim