Munchmuseet, MM N 2934

MM N 2934, Munchmuseet. Datert 1912. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2934 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgt. 1

    

 

Munchmuseet N 2934 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig


    Jeg er her på en Tur { … }i Kristiania
og reiser imorgen tilbage til Hvidsten

    – Hvordan staar det til?

    
    Mange hjertelige Hilsener

    Din hengivne Edv Munch