Munchmuseet, MM N 3003

MM N 3003, Munchmuseet. Ikke datert. Bildeliste

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3003 bl. 1r
Kroner
106 Gunnar Heiberg L 100
107 Ung Pike (Junges Madchen) T (H)
108 Strindberg L
109 Drachmann L
110 Mallarme L
117 Angest T (H)
140 Dekorativ Sudie af en gammel Mand og en Kvinne T (H) 80 Kr
141 En Gade (eine Strasse) Karikatur R 60 〃
142 Mand i Kvindehaar (Mann in Weibl. Haar) T (H) — — — — — 80 〃
143 Tigger (Betler) T (H) — — — — — 60 〃
144 Dr. Lindes Hus (Haus Dr. Linde)
45 Sommernat (Sommernacht) T (H) 80 〃
146 Egetræ (Esches baum) R(Z) 300 〃