Munchmuseet, MM N 3004

MM N 3004, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3004 bl. 1r
    
Hotel Kaiserhof
      Lübeck    Kjære Gierløff


    Tak for sidst –
    I al hast for
at betale min
Gjæld –

    
    Mange Hilsener til
Dig og Ludvig

    Din hengivne
    Edvard Munch