Munchmuseet, MM N 3057

MM N 3057, Munchmuseet. Datert 19.11.1908. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3057 bl. 1r
    
    Kjære Goldstein!


    {Jeg}Du må være så snil at skaffe
mig Alruner – (Når Du udgir
den påny bør Du ialfald kalde
den Alruner (Vexelspillet) altså
have begge Navne –) Jeg har
lovet fru Thiel den og jeg må
ellers sende det Exemplar jeg
har – hvilket vilde være uheldigt
for Tegningen –

    Udstillingen åbnes på Søndag
Jeg skal skaffe Jer Billetter

    – Vil ikke Din Søster og Nonnen
snart besøge mig? – Jeg er spændt
på { … }at høre hvad Hr. Struk
har sagt –

    
    Mange Hilsener til Dig og
Dine

    Din Edv. Munch

    Jappe lar Dig hilse så meget

 

Munchmuseet N 3057 bl. 1v

    
    Forfatteren Emanuel Goldstein
    Vesterbrogade

    Ikke EMs håndskrift.