Munchmuseet, MM N 3067

MM N 3067, Munchmuseet. Datert 30.9.1910. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3067 bl. 1r
    Note
    Mange hjertelige hilsener fra
Ravensberg
    (Kjære Hr. Goldstein!
 De Dem tilhørende
sager beror { … }her i Christiania, desværre kom
jeg ikke til København iaar, men { … }jeg
passer paa dem.

       ‹Din› R.)
    

 

Munchmuseet N 3067 bl. 1v

    Salute della
christiani{u}a
spero bon{ … }ifaciens


    
    Edvardus Munchus

    
    Til forfatteren
    Emanuel Goldstein

    Kristianiagade 3
    Kjøbenhavn