Munchmuseet, MM N 3096

MM N 3096, Munchmuseet. Datert 1912. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3096, s. 1

    
    Kjære Thiis!


    Hvis Mussæet skulde
finde på at kjøbe noget
af mig maatte Du om
muligt få Tilladelse
til at det kom med
den Udstillingen i
Køln – Dette er meget vigtigt Det vilde på
en Maade {S}smerte mig

 

Munchmuseet N 3096, s. 2

om Selvportrættet blir
solgt – da det er fra den
mærkeligste Tid i mit
Liv –

    Kan Du få taget
nogle rigti  …  gode Portræ
Fotografier af Gierløff
Selvportrættet  … 
Arbeide i Skjærgaarden
de to Kvinder – og Melancholi
nokså store –
De jeg har er daarlige –

 

Munchmuseet N 3096, s. 3

    Det skulde været heldi
om Du kunde været
et Par Dage i München
om Aab omkring
Åbningen – jeg antar den
10de –

    Forhaabentli {er}blir Du
snart bra igjen –

    Her er svinagti koldt –
Jeg har

    
    Din ven
    E Munch

    Hr R. Hvis akten i Værelse
sælges – får Du nævne til R.
at jeg mulig gjerne vilde udstille
det i Køln