Munchmuseet, MM N 3103

MM N 3103, Munchmuseet. Datert 1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3103 bl. 1r
    
    Kjære Thiis      
 Du nævnte
sidst jeg var hos Dig at jeg
vel ikke husket min mor det
Jeg glemte at svare – Det er helt
urigti – Jeg husker mange scener
ligetil dødssengen – Jeg havde helt
følelsen af og fuldt ud savnet af moren – Min { … }storartede
tante der efter hennes død kom
til os stod de første år mig noget
fjærnt – Det vil si erindringen om
min mor var levende hos mig og
min tante var længe den fremmede
An …  Mer og mer blev hun jo
fast medlem af familien og det
kvindelige overhoved –

    Annerledes var det med mine
søstre – De husket ikke sin mor
og for dem blev min tante
en mor og de følte hende som
mor – Min far var ved
siden Dette af min tante og tiltrods
for sin heftighed og på { … }en vis måte
fanatisk\e/ religiøsitet \en/ øm og omsorgsfuld
\far mot os – næsten f … get
kanske
/

    P.S.  Du vidste heller ikke at på morsiden lå ‹tubekolse› i 3 generationer
    P.S.  Jeg har sogar tegnet med
skreven text en række af erindringer
om min mor gjennem mindst 2 år
Nogle har ofte været udstilt

 

Munchmuseet N 3103 bl. 1v

    Han måtte jo give raad i
alle børnespørsmaal og i ale
sygdomme osså min tantes.

    Dette forhold gjør at mine
søst{re}er ser en del annerledes
på forholdet hjemme – og heller
ikke på grund af alderen ha
fulgt så med som jeg –

    Min far var ikke vanskeli\g/
at få med på at jeg blev
maler blot var han ræd for
modeller – Min tante tog levende
del i vore tegneforsøg og det
var sandsynligvis hende\un/ der mest
 …  bidrog til at jeg blev maler
ialfald så tidlig –

    Familien ellers var dybt bekymret
– De syns de havde nok med Diriks
De  … 4 velsituerede og vakre og søte
døtre af P.A Munch var fyldt
med medlidenhed mot onkel
Kristian som de elskede over alt og
stadig bedyret sin kjærlighed –
Stakkels onkel Kristian\!/ nu fik
han dette med Edvard –

    Af og til fik min far lid\t/ sukkertøi
af dem – Tænk om de havde foræret
ham 30 kr – Han havde nok ikke forsmået
det

 

Munchmuseet N 3103 bl. 2r

    Jeg var altså det sorteonde får
i hele familien – Min søster
Inger som nok er meget
gla i mig og som vistnok
sammen med min tante ha
forsvaret mig –Men i mange
punkter er det uun{ … }dgålig at
hun ikke har havt forståelse

    – { … }Efter sin hele livsførsel
og livsopfatning har hun
ikke kunnet følge mig –

    På grund af disse forhold
mener jeg at i mange henseende
kan de meddelser Du har fået
været ensidige – Men jeg får {v}jo
se korekturen –

    Jeg kommer nu udover til
at holde mig skjult – Nu
er jeg i skjøn ro mellem skov
og vand ‹i› N på Nedre Ramme
en annen gang annensteds –

    Desværre er viser det sig at
    Historie laves af en hel del mer eller mindre fjærntstående
og temperamentfulde folk – Folk under alle hånde påvirkninger og sympathier

hovedpersonen står egentlig utenfor

 

Munchmuseet N 3103 bl. 2v

der ingen arbeidsro er at få
Jeg har osså i disse ‹{ … }20› år
‹stanseli› levet i strid med naboer
skatteligning og ondsindede Oslofolk

    {Hægs}Jeg har i