Munchmuseet, MM N 3109

MM N 3109, Munchmuseet. Datert 16.9.1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3109 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Jeg sender ‹2› tryk af kirkegaarden i Rom
medkommet er et jalousi. Det er tegnet efter min
hund der Rip der var elskeli og meget jalou –

    Jeg har vist ikke takket Dig for den
vakre skitse fra familiefesten hos Roede – Det
glædede mig meget at læse den og det glæder
mig at ha den –

    Jeg gjorde alt forat få Gauguin fra at
skrive boken – Jeg har heller ikke seet ham
siden i våres – Nu har han skrevet den
og den viser sig at være meget god og meget
studeret og gjort med stor interesse – Jeg har jo
ikke læst den hele – Men den må jo nu ha sin
gang og jeg får gjøre det smertelige arbeide at
korigere den – Jeg vil nødig være en annen end
den jeg er eller tilhøre en annen familie – { … }Jeg har
været her tre dage og er blit så bebyrdet at jeg
atter føler umuligheten af at blive boende her – Jeg reiser
imorgen etsteds hen –

    
    Din hengivne Edvard Munch

    Ikke EMs håndskrift.