Munchmuseet, MM N 3113

MM N 3113, Munchmuseet. Datert 1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3113 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Det var skjæbnesvangre år – men Du
absolut passe på at Du i skyndingen
ikke kommer in på ting der pirrer
folks nyskjerrighed så der kan opstå
myther. Folk er allerede tilstrækkelig  …  proppet –

    Lidt ro må osså jeg ha Ligeledes
er min søster helt opspilet –

    Der kan skrives om en ting både
for litet og for meget – Det er da bedre at
sløife det – F Ex Katastrofe i 1905 Dette ‹bør› må
sløjfes da folk bare
spør: Hva hente?

    Der bør heller ikke komme formeget slagsmåls-
historier –


    Som jeg sa er det nødvendigt at der
trykkes en ny klad så jeg kan gjennemgå den {i}–

    Nu har Du jeg detaljeret skrevet ‹datoer› – Det
gjælder for Dig at gjøre et læmpeligt  …  uddrag

    
    Hilsen –        Din E M

    Du må Ikke gjøre Hauklandafæren Kommentar til en slagsmålsafære
Jeg blev uten grunn overfaldt af en mig ukjendt mand Haukland
Jeg pryglet ham så efterpå