Munchmuseet, MM N 3116

MM N 3116, Munchmuseet. Datert 30.9.1933. Brev til Jens Thiis
Filologisk kommentar: Blåkopi. Tydeliggjøringer og endringer med svart penn og grå blyant.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3116 bl. 1r

    
    Hr mussæumsdirektør Jens Thiis
    Staffeldtsgade
    Oslo

 

Munchmuseet N 3116 bl. 1v

    
    Afsender Edvard Munch
    Skøien

 

Munchmuseet N 3116 bl. 2r
    
    Kjære Thiis
 disse redegjørelser kunde være godt a{f}t
Du fik se når skriver boken

    
    Din E Munch
    I

    8 Eiendommene og millionerne

    Det vilde være af den største betydning
for mig og bidrage i høi grad til at jeg
fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at
om den sande sammenheng med mine
milioner og mine 8 luxuseiendomme –

    Jeg har mistet stødt mange venner
her og i Tyskland (Gustav Schiefler) på
de ustanselige man kan si ondsindede beret-
ninger om mine masse eiendomme og
mine milioner – Så sent som ivår kom
en der sto sogar stod mig nær og sa:
Jeg trodde Du havde sex eiendomme –

    Mine årelange motforklaringer har
intet nyttet – Det volder mig og
har i årrækker voldt mig den største
skade – Jeg plages hele året rundt
af skatteligningen på en som jeg syns
helt unødig måte – og der er slægtninge
der er kommet helt i vildrede på grunn
af disse løgn{ … }e – De vet ikke er blit vildlet
af Dem og kan vistnok i tro på løgnerne {bygget}\ordnet/
sit liv herpå

 

Munchmuseet N 3116 bl. 3r
    { … }II

    Tiltrods fortat man kjender de dårlige
tider og vet at Tyskland er lukket så
mener man at jeg kan nårsomhelst
sælge billeder til de høieste priser når som helst

    Det nytter heller ikke at fortælle at
jeg har absolut mine billeder nødig
til mit arbeide – Det er mest skitser til
 …  og utkast til store vægdekorationer –

    Jeg kjøbte Nedre Ramme da jeg
forlot Kragerø fordi jeg måtte have plads
til mit friluftsatelier og forat fuldføre
Aulabillederne Kommentar – Her fandt  …  jeg motivet
til Alma Mater – og kunde give
dette billede samme jordbundne karakter
som Historien fik i Kragerø (Forøvrigt
Som Historien beherskedes af Modellen
skipper Børre beherskedes Alma Mater
af et intryk fra Hedemarken i 18 års alderen –
Jeg tegnede bondekone med barnet ved brystet
hun gav holdningen af kvinnen i billedet –)
Alma Mater fandt jeg ikke helt som jeg
vilde – Derfor beholdt jeg Nedre Ramme

 

Munchmuseet N 3116 bl. 4r
    III

    Jeg har helt til nu gjort nye
utkast til Alma Mater med tilfølelse af
barnegruppen til venstre – Desuten har
jeg der under arbeide større billede{r}\r/ blandt
annet et badebilledet hvoraf Galleriet har
et utkast – Jeg ‹maler› ofte op til 30 år
på mine billeder – I Aasgaardstrand { … }står
i Atelieret billeder fra 30 år tilbake som jeg
ma{lte}\lte/ på isommer – Ekely har jeg til mine
træskur friluftatelierer {t}atelierer for lithografisk
og raderpresse samt et stort atelier
    Jeg trænger stor plads til disse – osså for
brandtilfælde – I Aasgaardstrand har
jeg en liten faldefærdi hytte og et faldefærdi
atelier på leiet grunn – Her har jeg i
over 30 år arbeidet på livsfrisen og andre gamle
motiver –

    Så atter til milionerne – De forholdsvis
meget få penge trænger jeg høili forat kunne
holde vedlige disse store arbeider – Det er så
lidet at jeg med uro imøteser at der snart
meget snart må tages en afgjørelse og at
jeg simpelthen må pakke sammen