Munchmuseet, MM N 3123

MM N 3123, Munchmuseet. Datert 8.11.1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3123 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3123 bl. 1v
    
    Kjære Thiis!
 Håber det
står godt til med Dig og
Din hustru Du nævnte
at hun var lidt uvæl –
Det vil intressere Dig at
jeg har den tegning jeg
i 18 års alderen på Hede-
marken gjorde efter en
bondekone med barn
og som gav mig ideen
til Alma mater. Jeg vet
dog ikke om jeg vil ha den
reproduceret. Flechtheim
liquidere‹s› og slutter –
Ændring i kunstværdier
sier han –
  Mange hilsener
til Dig og Dine
 Din E M

    
    Hr Musæumsdirektør
    Jens Thiis
    Nationalgaleriet
    Oslo