Munchmuseet, MM N 3206

MM N 3206, Munchmuseet. Datert 14.2.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3206 bl. 1r
    
Paris poste restante    Hern Kollmann


     … ein Grusz – Ich schreibe
 … Werde wohl nicht
‹lange› hier bleiben –Werde
wohl bald wieder nach Deutschland
– Moglich erst nach Berlin –
Schreiben Sie bitte wie lange
Sie dort bleiben –

     Grusz an Ihnen
und Hr. von Flotow
 Ihr E M.

 

Munchmuseet N 3206 bl. 1v

    
    Mr Albert Kollmann
    Adr. Hrr von Flotow
    Berlin N W. Grussow bei Malchow
    Mecklenburg
    Allemagne


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]