Munchmuseet, MM N 3217

MM N 3217, Munchmuseet. Datert 17.3.1913. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3217 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3217 bl. 1v
    
    Sehr geehrter Herr Kollmann


    
    
die besten Grüße senden
Ihnen Hugo und Käte
Perls.
Besten Gruzs
    Edv Munch

    
    Herrn Albert Kollmann
    Berlin
    Wilhelmstr 34
    Hospiz