Munchmuseet, MM N 3279

MM N 3279, Munchmuseet. Datert 3.2.1902. Brev til Harald Nørregaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3279 bl. 1r

    Jeg sender Noticer eftersom de
kommer mig i Hode. Vær så snil
at sende mig disse tilbage    Sagen
er vigtig – det gjælder hele min Mappe
jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har
idag fået Beskjed om at Schie har
fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar
da samtlige 11 Træplader er drysset
væk hos ham eller på Reisen – Jeg
forstår ikke annet end at en Fordring
på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres
og må kunne gjennemføres.

     Din E M.

 

Munchmuseet N 3279 bl. 1v


    Adv. Harald Nørregaard

    Hjelm Kristiania
    Norwegen
    Hjelmsgd. 6