Munchmuseet, MM N 3505

MM N 3505, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notatet er gjort på baksiden av et brev fra Städelsches Kunstinstitut.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3505 bl. 1r
      
Munchmuseet N 3505, s. 2

Vi har havt muligens
den bedste Lærer
i Kunst som ‹vor›
tid kan ‹opvise› i
Kristian Krohg› – ‹lei›
‹jeg› ‹vil› ikke la
en Juletræ-pyntkunstner
‹som› ‹Svarstad› ‹eller›
en ‹natmand› som
Haug› ‹til› ‹Paulsen› –

fra Aftenposten { … } …  ‹til› ‹det›