Munchmuseet, MM N 3689

MM N 3689, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notater i bok av Jens Thiis «Edvard Munch og hans samtid».

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3689 bl. 4r
      
Munchmuseet N 3689, s. 262

    Over teksten: MUNCH: Bjerk i sne. Malt på Ljan 1901. I forfatterens eie.
1900 som Melancholi
Den lyse nat

 

Munchmuseet N 3689, s. 268

    Holmenkollen, Lian derefter 1901 Aasgaardst
Pikene på broen –
Damerne på
broen 1901

 

Munchmuseet N 3689, s. 275

    MUNCH: «Øen». Malt på Ljan 1901. I forfatterens eie1900 samtidig
med lys nat, melancholi vinterbillede som lys nat, Zurich

Birk hos
Thiis

 

Munchmuseet N 3689, s. 276

    Det er mærkeli at ikke sommeren 1901
er skrevet om – Det var den eneste g fredelige sommer
jeg fik m på mange år – Den eneste lykkelige sommer
jeg har havt i mit lille hus – Da malte jeg pikene
på broen, Damerne på broen, det store træ – Fl Flere
store billeder ‹for› Thiel – Barnebilleder og mange andre
Mulig noen blev malt i 1903 – Mulig Damerne på broen ligeled‹es›
Lindefrisen