Munchmuseet, MM N 3692

MM N 3692, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Påskrift i reisehåndbok for Prag, «Woerl's Reisehandbücher». Usikkert om alle notatene, som er gjengitt, er Munchs egne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_N3692-0000-R
      
Munchmuseet N 3692 bl. 1r

 

 

No-MM_N3692-XXIV

    Manes
Vodičkova 38

  • Preisler
  • Jiránek
  • Kvapil dram.
  • Procházka
          mod. revue
  • ‹Škus› Direktor

  • Vorstand.