Stanislav Sucharda

(1866–1916)
Tjekkisk billedhugger og professor.

Tilknyttet

  Les mer

  • Wikipedia.en (http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Sucharda)

  Brev fra Stanislav Sucharda til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4317.   Brev. Ikke datert. 
  «Ved Lejlighed af Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo- nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed- huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os at sende Dem med det samme.» 
  Munchmuseet, MM K 4318.   Brev. Datert [??].12.1904. 
  «Vi takke Dem hjerteligst for Ders aelskvaerdig og glaedelig Underretning i hvilken De gjør os bekjendt med, at vi faar 56 Billeder og 100 Gravurer for Kollectiv Udstillingen, og for Ders samtidig Meddeling, at Billederne er allerede paa Vej til Prag.»