Stanislav Sucharda

(1866–1916)
Tjekkisk billedhugger og professor.

Tilknyttet

  Les mer

  • Wikipedia.en (http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Sucharda)

  Brev fra Stanislav Sucharda til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4317.   Brev. Ikke datert. 
  «Ved Lejlighed af Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo- nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed- huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os at sende Dem med det samme.» 
  Munchmuseet, MM K 4318.   Brev. Datert [??].12.1904. 
  «Vi takke Dem hjerteligst for Ders aelskvaerdig og glaedelig Underretning i hvilken De gjør os bekjendt med, at vi faar 56 Billeder og 100 Gravurer for Kollectiv Udstillingen, og for Ders samtidig Meddeling, at Billederne er allerede paa Vej til Prag.» 

  Stanislav Sucharda er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM N 3692.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se
  «Sucharda