Antonín Slavicèk

(1870–1910)
Tjekkisk kunstner.

Les mer

  • Wikipedia.en (http://en.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Slav%C3%AD%C4%8Dek)

Antonín Slavicèk er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4318.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. HeucStanislav Sucharda. Datert [??].12.1904. Se s. 1
«Da Slavicèk’s Udstilling er plakatered indtil 7. Januar og da et par Dage er nødige for Installeringen, haaber vi at kunne aabne Ders smukke Udstilling omtrent den 21. Januar, og at den varer til Slutet af Maaned Februar.»
Munchmuseet, MM K 4323.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 12.11.1904. Se s. 1
«Det er sandt, virkeligt sandt, at De har, højstaerede Herr, mange og oprigtige Venner og Beundrere i Prag, som ønsker at see snart Deres saelso- me Konst. Som De har laest i den andre Brev fra Konstnerklubben «Mánes», vil denne foranstalte Ders Udstilling ennog i Vintersaisonen. Efterdi det var umuligt i Maaned November, aabnede “Mánes” nu en Udstilling af vor udmaerked Landskabsmaler Slaví- ček, d.v.s. for Maanederne November og Dezember.»
Munchmuseet, MM N 3692.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Slavíček