Munchmuseet, MM T 121

MM T 121, Munchmuseet. Datert 1882. Skissebok.
Filologisk kommentar: Skissebok med noe tekst. Blyant.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0121-00-R
      
No-MM_T0121-00-Ri
      
Munchmuseet T 121 bl. 1r
      
Munchmuseet T 121 bl. 1v

    Har du søskend
her i byen –
Jeg store. Har du flere
Var ikke den lille gutten
som kom på ‹tynset› din broder

Øvre
    C. Andersen
    Øvre gade 9

    Muligvis dersom
jeg ikke kommer til
at reise { … }til Bergen
I begyndelsen af Juni.

    Juni
    Er der noget at
male i Hamar.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 2r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 2v

    Du skal vel reise snart.
Vi får altså ikke tid –
Når reiser de
Nu er jeg beskjæftiget
Kjender de de småp.
 … 

 

Munchmuseet T 121 bl. 3r

    H Hvor skulde ‹jeg›
da tage ind.

    Hvad vilde dine forældre
sige. Jeg skal tænke
derover.

    8 TehTheatergaden
1 Etage.


    1882

    Welhaven 14, 2 Et. Akersv. 15. ‹4.›

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 3v

    Jeg må have tegnet til Bl.
Jeg må hente staffeli.
Jeg har ikke tøi iorden
Jeg kan ikke reise Mandag
flere tegninger,
ligner på k … d

    Richard Kaufman: Fra det
moderne Frankrig

    Rue de { … }Caval 32 bis bis

    32 bis

 

Munchmuseet T 121 bl. 4r

    Kan du ikke reise alene opover
Jeg kunde jo komme senere.

    Jeg skulde tegne noget
færdig for et blad til andet

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 4v

    Afreiser herifra {o}Onsdag
Morgen og skal have den for
nøi{ … }else at se dig på Stationen
i Ha Hamar

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 6v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 7r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 7v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 13r
‹Place› m … 

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 13v

    
    Candidat A Aubert.
    2{ … }02 Brd la Vilette
    Paris

 

Munchmuseet T 121 bl. 14r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 14v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 15r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 15v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 16r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 16v
Tøien Hovedgaard

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 17r
Akerselven

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 17v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 18r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 18v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 19r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 19v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 20r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 20v

    Konsten liknar ikke faltets flora som
utvecklar sig utan värd og blott behövfer sol-
ljus og värme for at bringa os sin skjønhet
Naturen gaf til och med åt dens mot hvilka
hon var ‹gifmeldast› endast möjligheten att
bli konstnärer. For att verkligen bli det for-
dras ett allvårligt arbete, langvarig moda og ‹uvanlig›
ihärdighet. Bland alla dem hvilkas hjessa
krönas af en oforganglig lager och hvilkas fortjenester
erkännas af hela den bildande världen finnes det
ikke en enda som blott har lyckan og icke det egne
rastlösa bimodandet att tacka för sin lagerkrans

    (A So\h/lman)

 

Munchmuseet T 121 bl. 21r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 21v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 22r
Hammersborg

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 22v

    Munch. Kristiania Bor-
gerskole
.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 23r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 23v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 24r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 24v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 25r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 25v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 26r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 26v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 27r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 27v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 28r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 28v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 30r
Løiten Juli 1882

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 30v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 31r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 31v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 33r
Hamar, Juli 1882

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 33v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 34r
Hamar {8}Juli 1882

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 34v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 35r
Hamar

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 35v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 36r
Hamar

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 36v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 37r
Hamar Hamar

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 37v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 38r
Hamar 1882

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 38v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 39r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 39v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 40r
Hamar. 15-7-82.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 40v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 41r

    Klevstuen. 28-7-82. Fodtur fra Sandviken, med jernbanen fra Kristiania. Kl 9 fra
Sandviken: Kl 4½ ved Klevstuen. B … 

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 41v

    { … }ankom til Helgelandsmoen Kl. 8. deiligt veir

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 42r
Hamar.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 42v

    Torgersen.      J. Müller. ?

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 44r
Helgelandsmoen 29-7-82

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 44v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 45r
Rings Kommentar Ridebane. 1-82-82

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 45v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 46r
Hole. 1-8.82

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 46v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 48r
Helgeland
\(/Streitungsland,\)/ Kong Rings Kommentar Residents.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 48v

    K.
Köckeritz.      Köcheritz

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 49r
Norderhov 2-8-82

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 49v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 50r
Norderhov Kirke

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 50v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 51r
Madam ‹Glatveds› hotel. 2-{7}8-82

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 51v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 53r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 53v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 55r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 56r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 56v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 57r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 57v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 58r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 58v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 59r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 59v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 60r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 60v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 61r

    Sol‹um›s Præstegård pr
A … na

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 61v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 62r

 

Munchmuseet T 121 bl. 62v
Skål, Frøken!

 

Munchmuseet T 121 bl. 63r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 63v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 65r
Marinemaler Hansteen
{ … }fra  … 

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 65v

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 66r

Den d … 
Plastisk Anatomi


    Bensystemet (Ben, organiske og ansig. Best … 
Benlegemer
Protoplasmer

     … lameller
Be …   … 
 … 
 … 
 …   …   …   … 

    Schandinavische hotel
‹Geldische Gade›

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 66v

    De lange. Mellemstykker og endest og to endestykker
De flade. To lameller, ‹ind› Faste og hårde. Findes
forat indeslutte vigtige bestandele. He Hovedet  … 
Brystet.
De kabiske ben
Findes overalt hvor udkræves stor styrke og bevægeligh.
eller mus I { … }Håndrod, fodrod,  … ‹søilerne›

    Hovedet.

    Består af Skallen og Ansigtet.

 

Munchmuseet T 121 bl. 67r

    Baghodebenet
    Pandebenet

    Hos nyfødte, den store fontenellen
To Pandebuler,  … 
Den ydre øienhulhedsrand,
Pandebenet begrændses ved kronsøine med 2 isseben.
Den horisontale Bagenfor Pandebenet begge b isseben eller
Fo Har s …  s … . rande. Randen midtover – Pilranden
Kron sømmen mellem iss Pandeb. Tubera front.
Bagh. su …  { … }Occipitalis.      ba Består af skjælagtig del

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 67v

    Nakkehullet –  … 

    crista s … . L … . Blumen … 
{B}Fla{ … }ggermusbenet. Et Midtpunkt hvorfra flere
Vinger går ud. ‹De store Vin›
De store vinger, vender den bagerste fl. op mo{g}d  … 
Vingeleg …  fremspring set  … 
delbenet. Består af en  …   …   …  og flader.
T … gbenen Tre dele, en skjældel en { … }klippedel,
Den d Den bagerste del. P{ … }å udsiden findes et fremspring
tindingens kindbens fremspring. Fra kindbenet
et fremspring som støder sammen ‹derind› kindbenets
‹Tindings› f … 

 

Munchmuseet T 121 bl. 68r

    Baghovedhullet  … 

    Ansigtsbenene: Næsebenen ‹i› to, begge tårbene
begge overkj. toganeben to


    Overkjævebenet.  … , trekantet.
tuberositas Næse … 

    Ribbenen 34 a 35, Hvirvelsøilen  … 
Halshvir{ … }vlen 7, Brysthvirvelen    Lændehvirvelerne
 …   …   … . Den første halshvirvel – kaldtes atlas-
hv. fordi den bærer hovedet. Den anden hvirvel
er den hvorpå
{L}lændehvirvelen s … liden kanal stor ‹posexis apinosa›

 

Munchmuseet T 121 bl. 68v

    Forsynet med {S}‹pocises› ‹træ›
    Hellig benet

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 69r

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 69v

Marie Halvorsen
Karl den 12tes Gade
{ … }Arnesen
Øverst i Karl. ‹11› Ga Venstre Hånd

    2 Etage ‹Gård›

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 70r

    Er det vanskeligt for ‹dig›
at reise alene.

    Men da kunde jeg jo komme
nogle dage senere

    Var det mig muligt skulde
jeg gjøre det men jeg
har så meget at  … gjøre, først

    Jeg kunde jo komme op
Onsdag, ‹Du› kan ‹fra›  … 
‹sorg› ‹vil› nogle  … 
partier

 

Munchmuseet T 121 bl. 70v

    Vi får ingen blot
 …  2 turer daglig.


    Vi får ‹tgge›
tage 3 dage om ugen
Jeg skal male ude
gjøre færdig et

 

Munchmuseet T 121 bl. 71r
 • et Damas. De Cadix à Tanger
  e Tunis. Vol-1
 • Goethes Italienische Reise.
  Stuttgart 1862
 • Deutsche Kunst-Zeitung
 • Deutsches Kunstblatt
 • Redig von F. Eggers. Berlin 1857
  Broughham. Works.
 • W
 • V. Hugo. L’omme terrible
 • 〃 L’ homme qui rit.
 • Zola. La eurée
 • Theodore Barriere Rosiere et
  Nourrice
  DLes faux bonshommes
 • La vie de boheme
 • Scandorph Fra Provinsen.
 • 〃 uden Midtpunkt
 • Fem Fortællinger. 1879.
 • Småfolk  …  Unge Dage

 

Munchmuseet T 121 bl. 71v

    Paul Heyse, Die Eselin
    Jeg får komme
op til dig imorgen
eftermida.
Jeg er ikke sikker
om jeg kan

    Kom op altså Onsdag  … 
    Glas gjør  … 
Halvorsen &
i Karl.
langt nede  … 
N … 
Mal ialfald det
fra vinduerne i ‹Sæl›
en figur der
Tjenesten

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 72r

Du bør male iall
Ma
Klin væk stilleben
det er det bedste

 

Munchmuseet T 121 bl. 72v

Christian Andersen
Smalgangen 16.
Lars Hansen
Platogaden No 20.
Klu

 

Munchmuseet T 121 bl. 73r

    Sagde Midde …  { … }at
    Bliver ikke det akkurat det
samme enten jeg kommer Mandag eller Onsdag

Han har i den sidste
tid malt bedre.
Jeg var oppe hos ham
iforgårs.

 

 

Munchmuseet T 121 bl. 73v
      
No-MM_T0121-98-Vi
      
No-MM_T0121-99-V