I privat eie, PN 1

PN 1, I privat eie. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1, s. 1

    Mærk!

Mine optegnelser
skal gjennemsees af
adv. Nørregaard eller
Sigurd Høst – Ikke
af Inger der vilde blot
blive nervøs af det.
Kompromiterende ting
Eller unyttige optegnelser
{ … }brændes – Alle
erotiske skildringer
med kvinner skal
brændes – Det er enkelte
stemninger og filosofiske
tanker der kan bevares