Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 253)

Brevs. 334 (PN 253), Nasjonalbiblioteket. Datert 1930. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_124251A00001

    
    Kjære Thiis


    Tak for de festlige stunder i Dit hjem
Det er sjelden man kan bli så beværtet
som igår hvor jeg fik hele min families
saga fortalt { … }og så morsomt fortalt

    Jeg har altid ligt at gå om i disse
gamle skrog ved palæet – Tænk om jeg havde
vist om disse hus før –

    Hvis Du har noe Du vil vide skriv
det op til mig – Jeg sender et noen få
redegjørelser som jeg har meddelt Gauguin

    Du kunde vist bruge disse naturligvis omskre … 
    Jeg er overtræt efter et uendeli mas – Jeg forsvin … 
snart i æteren så tynd blir jeg – Jeg reiser
iaften eller imorgen til Aasgaardstrand eller Hvid … 

    
    Med mange hilsener til Dig og Deres Dine
    Din hengivne Edvard Munch

    På flugt! –
Jeg bestemte mig
skynsomt at
pakke sammen
tannbørste og reise
til Aasgårdstrand
– Det blir værre og
værre og jeg vilde
ikke holdt det
længe ut – Det
er ialfald godt jeg
kan flygte –
Man mas … 
af  …