Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 331)

Brevs. 603 (PN 331), Nasjonalbiblioteket. Datert 31.12.1926. Brev til Thorolf Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56215A00001

    Mange gode
nytaarsønsker til
alle – og tak
for gamleåret –

    
    Din Edv. Munch

{ … }31–12–26

    
    Maleren Th. Holmboe
    Olaf Kyrresgd 11

    Oslo

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56215A00002