Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 333)

Brevs. 603 (PN 333), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.12.1931. Brev til Thorolf Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56217A00001
    
    Kjære Holmboe


    Jeg sender Dig og
Dine mine
hjerteligste ønsker
om go{ … }d jul og
godt nyår –

    Tak tak for de
gratulationer jeg fik
til fødselsdagen og
for blomster og fotografi
af kjære Jappe

    
    D‹in› hengivne Edv Munch

    
    Maleren Th. Holmboe
    Olaf Kyrresgd 11
    Oslo

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56217A00002