Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 398

PN 398, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 16.4.1906. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 398, s. 1
    
    Lieber Hr. Direktör!
 Es ist schwierig
für mich genau zu sagen was
Hrr Kollmann für Arbeiten hat –
Er hat vor einige Jahren whelche
Drucke bekommen aber whelche
sind schwer ‹sz› sagen – In unsere
Gallerie in Norwegen sind auch
etwa – 60 Drucke –
  Herzlichte Grusz
    Ihr – Edvard Munch

 

      
PN 398, s. 2

    
    Hr. Landgerichtsdirektor
    G. Schiefler
    Hamburg
    Oberstrass Kommentare