Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 725)

Brevs. 604 (PN 725), Nasjonalbiblioteket. Datert 27.3.1909. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57254A00003

    
    Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren

    Olaf Kyrresgade 11

    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57254A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57254A00001
    
    Kjære Jappe!
 Som jeg
{ … }har sagt – Fienden er
nok – af – og mig vil
De kunne skade – { … }For det
første har jeg været i mine
senere Aars overophidsede
Tilstand været yderst
uforsigti og dernæst vil
jeg vanskeli i min
nuværende Svaghedstilstand
kunne forsvare mig –
– Og jeg tror dem færdi
til alt – Om ikke annet

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57254A00002

vilde de kanske få mig
erklæret utilregnelig hvilket
jo var det værste –

    – Det gjælder altså for
mine Venner at passe på –

    – Det er ikke for ingen Ting
at jeg frygter for at reise
til Norge – Jeg som ingen
Sindsbevægelse taaler –

    
    – Din gamle Broder
i Livets Støp

    Edv Munch

    Bag af( Artikelen er e{n}t
Sammensurium af ‹utringer›
af Krohg, Heyerdahl og Schibsted?