Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728)

Brevs. 604 (PN 728), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.4.1909. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00007
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00008
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00001
    
    Kjære Jappe!
 Jeg lå
tilsengs da jeg fik Dit
Brev – og da jeg så {s}Skriften
holdt jeg følgende Tale til
mig selv – Du berørte den
Historie sidst i Dit Brev
og Jappe vil svare – men
jeg ved at jeg uden at
læse Brevet kan svare
ham – og her nedskriver jeg
hva jeg bestemte mig på
Forhaand at svare – det
mens jeg lå i Sengen med
Brevet i Hånden –
Jeg sa: atter har Du
 …  og skrevet og
beklaget Dig – og det er

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00002

dumt – Du har  … 
sendt Jappe en bitte
liten Farve af et stort
Billede – og forlangt at
han skal forstå Billedet
af denne ene Farve –

    – Jeg må alligevel nu
nævne et par Ting {:}– Din
Historie og min Historie
er diametralt mod-
satte – Du må tænke
Dig at efter Din Historie
der tog Kraften fra
Dig fik Du en Per Gynts Kommentar
Hægstadpige – der ved
Hjælp af sine Penger
fik tilsmudset mig

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00003
    3)

på Legeme og Sjæl og
fik jaged mig fra Land
og Rike – og gjort mig
fredløs over hele
Verden – Det var hennes
Guld der ødelagde
mig og de Venner hun
kjøpte –

    Men basta med
flere løsrevne Farver
af Lærredet – Jeg kan
kunstnerisk leve Historien
Karikaturen af det
hele – Men mig har
jo hennes Sjofelthed og
Vennenes Sjofelthed ødelagt
for Livet – for en Vårnats
Geilheds Skyld

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00004

    – Bare et Spørsmål
Kan du ikke tænke Dig
hva et Misfoster af
en Hånd betyder –
– En stadi Smerte
fra Morgen til Aften
– et ødelagt Guds
Vidunder som en Hånd
er – For pøbelagtig
Råheds Skyld – V …  Venn … 
Fordi en Rigmands pige
fik i Arv { … }en 300,000 Kr –
– Så hele Sygdommen
som truer med en
Lammelse – Det kan

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00005

ikke glemmes –
    – For a … Kjærlighedens
Smerte kan glemmes
men ikke Legemlige
Skavanker –


    Jeg sender dette i Hast

    
    Din ven
    Edvard Munch

    Blandt annet: jeg hører
af Nyhuus at Bødtker
skal have havt den
Frækhed at være stå
bag Dybwads Trudsler om

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57258A00006

Sagsanlæg – Det er disse
gløgge Mennesker der har
læst Jus og derfor kan
tillade sig alt fordi {D}de ved
at undgå Loven – Han vilde
altså true mig med Loven
fordi jeg på Brevkort fortalte
ham da hva han ha med
åpne ord { … }den Slyngelstreg
– som er { … }bevislig som
kostet mig en { … }Hånd og en
Hjerneryste{ … }lse og gav ham
og hans ‹Kone› en Pariserreise

    
    Din E M

    Men jeg blev fortumlet af
Overfald og har blottet mig – Disse
sidder med Jus i Hånd og tillader sig
alt –