Haakon Nyhuus

(1866–1913)
Norsk bibliotekar, leksikonredaktør og forfatter. Gift med Kinka Nyhuus. Kom på midten av 1880-tallet inn i bohemkretsen rundt Hans Jæger. Reiste i 1890 til Chicago. Ansatt som sjef for Deichmanske bibliotek i 1898.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Haakon Nyhuus til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 864.   Brev. Ikke datert. 
«Vi håber at kunne sende pengene en af de første dage men her har været nød og elendighed kan du tro. Jeg har hentet op  …  dit store billede til mig og det står bare og venter på at du skal komme hjem og male en ny arm på pigen. Bedst som jeg sitter springer jeg op og knipser hende på låret med et litet kikkedik.» 

Haakon Nyhuus er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 793.   Brev fra Arne Arnesen, Deichmanske Bibliotek. Datert 22.06.1932. Se s. 1
«I særskilt omslag sender jeg Dem de utkomne numre av vårt husorgan Deichmanbladet. Der skal iår utkomme yderligere 4 numre, hvorav det ene (for november) tenkes viet Haakon Nyhuus, om det lyk- kes oss å få de nødvendige bidrag.»
Munchmuseet, MM N 543.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se s. 4
«Nyhus kom samme dag med brev – Uf ja – han vidste hva der sto der – kjender jargonen – Hun { … }den andre hadde ikke skrevet slik – Hun er ude og venter sa ‹Nyhus»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 3
«Vi lange rækler Poulsen, Løchen og jeg g …  skridtet la et år sam- men nedover Karl Johan og ordnet med fremtidens kunst – Vi kaldtes de 3 gratier. { … }En kort tid kom en liten fælles Sancho Panza Nyhuus til.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 31v
«Nyhuslide sad liden og rundt og konverserte fru Vullum Han fortalte noget rigtigt rørende la hodet på skakke og var fugtig i øinene.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32v
«Lattersalvene ‹skings› fra Jæger skingrede hyppigere og hyppigere Jeg gik ind og sat mig igjen ved siden av Nyhus og så på fru Vera Kommentar. Hun var deili m  …  der bag bordet der funklede i  …  med alle de funklende glas – og karafler og den røde vin.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 5
«Blandt annet: jeg hører af Nyhuus at Bødtker skal have havt den Frækhed at være stå bag Dybwads Trudsler om»