Nasjonalbiblioteket, Brevs. (PN 850)

Brevs. (PN 850), Nasjonalbiblioteket. Datert 1912. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_124535A00001

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_124535A00002
    
    Fremtidsadresse: Köln
    Poste restante    Kjære Jappe


    Her er godt at være
– Rembrandter i Haag
er Verdens bedste Kunst
– Kronen er Saul og David
– Amsterdam er neste
– mine Penger har
ingen Værdi der – selv
en Millionær som mig
er fattig der

    
    Hilsen til tout famille
    Din E Munch

    
    Forfatteren Jappe Nilssen
    Adr. Maleren Th. Holmboe
    Olaf Kyrresgd 11
    Kristiania