Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910)

Brevs. 48 (PN 910), Nasjonalbiblioteket. Datert 1903. Brev til Fridtjof Nansen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0910_1_57182A00001

    
    Hr. Professor Nansen


    De var så elskværdig ifjor at
garantere for mine hos Vang
pantsatte Billeders Værdi.
Det har ikke lykkedes mig
trods Berlineropholdet at få
indfrie Beløbet og nu får
jeg pludselig med kort
Varsel fra Vang Fordring på
Indfrielse af Summen – i
modsat Fald retslig Forfølgelse
og Auktion –

    Denne Pågåenhed er – hvad
jeg har hørt – en Følge af

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0910_3_57182A00002

Vangs –  …  Selskabets forhånden-
værende vanskelige Pengeforhold

    For mig vilde en Auktion
nu være meget farlig under
disse vanskelige Pengeforhold

    Jeg må gjøre alt forat
undgå en Auktion – Jeg
får håbe på en Udstilling
jeg skal have i October hos
Vasteson eller på Vinteren
i Berlin –

    Jeg vilde herved be Dem
{være}om { … }at { … }overføre Deres Erklæring
eller Garanti fra Vang og
til Folkebankens Låneindretning
hvor jeg håber at kunne få

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0910_2_57182A00001

sætte Billederne  …  for
samme Beløb mod
afbetaling efterhånden

    Jeg vilde da kunne ordne
mig med Vang

    Jeg vilde gjerne få hilst
på Dem og talt med Dem
personlig under mit korte
Ophold i Kristiania – hvis
det ikke er muligt telefonerer
jeg –

    Sagen er jo formeligt klar
{d}Deres Forhold forandres jo
ikke det er blot Folkebanken
der træder istedetfor Vang

    { … }Vil De være så venlig at
sænde mig et Par Ord desangående
adresseret til Adv. H. Nørregaard

    
    Deres ærbødige Edv. Munch