Riksarkivet, PA 1322 (PN 1072)

PA 1322 (PN 1072), Riksarkivet. Datert 4.4.1889. Brev til Det Norske Studentersamfund

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1072, s. 1
    
    Til
Studentersamfundets Bestyrelse


    Undertegnede tillader sig herved at
ansøge Studentersamfundets b\B/estyrelse
om at få låne eller leiet Samfundets
store eller lille sal til en Udstilling
af malerier under de betingelser som
bestyrelsen måtte fastsætte.

    En anbefaling fra Maleren Heyerdahl
medfølger

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch Maler


    Schous Plads 1

Kristiania den 4de April 11\8/89

 

      
PN 1072, s. 2

    Jeg anbefaler herved paa det varmeste
Munchs Ansøgning om Laan af
Lokale i Universitetet til at afhol-
de en Udstilling af denne lige
saa interressante som orginale
og overordentlig talentfulde unge
Kunstners samlede Arbeider

    
    Hans Heyerdahl.
(Laureôt du «Grand Prix de Florence»)


Kristiania den 4de April 1889.