Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 16 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1904, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 31. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1905
«Edvard Munch udstiller om kort Tid e{n}t større antal ældre og nyere Malerier. { … }et Forsøg på at have dekorert Motiver fra det moderne Sjæleliv. Den store Fries som han har arbeidet på  …  i 14 Aar der behandler Livet og som nu er færdig – ligeledes en stor en Friese bestilt af Dr. Linde i Lübeck til et hans Vær et Værelse –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 84. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«I anl»
MM N 85. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«og den Norske og Danske Presse  … »
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 654. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«»
MM N 656. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«Jeg fik den af en Ven – og bragt til mit Atelier i en Kurv – Den var hvid og smuk og jeg tænkte vi blir nok gode Venner – – Den var sky det viste sig snart – { … }den skjulte sig helst bag Billederne og sprat væk ved den mindste hurtige Bevægelse – I Løbet af Dagen en { … }Dagen blev den venligere og jeg fik den til {at}Ro ved at klappe den – Den la sig sogar i Solstreifen og murrede –»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 2815. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, varia). Datert 20.11.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Kristiania»
MM N 3774. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, varia). Datert 28.9.1904
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2783. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1904
«Mit Liv er som dette lille Værelse – udover { … }der udenfor breder sig»
MM UT 36. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 23.6.1904
«Hjemkommen fra Udlandet for en 14 Dage siden var jeg i Kristiania for at male et Billede af Studenterlunden, en Bestil- ling af Dr. Max Linde i Lübeck.»