Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 14 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1916, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 526. Munchmuseet
Varia. Datert 1916
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 775. Munchmuseet
Varia. Datert 1916–1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 93. Munchmuseet
Notat. Datert 1916–1920
«Hav og Bølger der bryder mod en rødlig brun klippestrand Et mindre { … }Havnestykke fra Bergen Et omtrent af samme {s}Størrelse – Fjord ‹grønd› blå Fjelde og sprættende { … }Trær foran kaldes Vaar – Et noget større Billede fra Bergens Havn En hvidklædt ung Pike ved en Strand En Grans Furuskov med Sne. (Ikke den afhuggede Stamme)»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 3675. Munchmuseet
Varia. Datert 1916
«54 udstillet»
MM N 3726. Munchmuseet
. Datert 3.1916
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»
MM T 218. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1915–1916
«Garanteret fri for Fugtighed over i Kjælderen og ellers –»
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Datert 1915-1920
«{‹Du›}Alle kan jo ‹Feil› og det er ikke underli at I der har levet udenfor Verden på Nordstrand i så mange År ikke har kunnet se så klart på sa meget –»
MM T 2851. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1917
«Radering Kys solgt til Lauritzen Kjøbenhavn 1 Ex Fru Kjennerud 1 Expl. Thiis faaet 1»