Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 24 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1922, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 132. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1927
«En yndig blomst»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 171. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg har altid når jeg kommer til Danmark og Sverige følelsen en god følelse af at komme til nære slægtninge –»
MM N 185. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«{Jeg}Det er circa 78 år når medregnes { … }hundens første opholdssted den altfor tydeli har vist sit onde sindelag – { …  … }Der vides af mig vel om og det er et temmeli stort antal mennesker bidt og forulæmpet som bare jeg ved om – Det kan jo være mange { … }fler Det viser sig at når Gunnerud af politiet blir tilholdt at holde den»
MM N 187. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1922
«Jeg skal få lov til at spørge hvor dybt { … }må hvor en hund bide forat den skal skal erklæres farlig –»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 214. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
MM N 215. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det synes ikke som om disse intresserer sig for om postbud, skorst{ … }ensfeier eller melkegutten bides – men de selv er fra før bid»
MM N 238. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1925
«Direktøren mente jeg kunde have gjøre mig håb om at tjene på markens stigning – Jeg skal bemærke at der har været almindelig frygt {m}både her og i Tyskland for at marken osså kunde minske i værdi – og man har talt om fuldstændig værdiløshet»
MM N 242. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er noget jeg ikke fik tilstrækkeli pointeret for politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund –»
MM N 243. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1925
«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange som be alle besøgende til de øvrige huse tilsammen – – Gunnerud har i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 247. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er Sudmanns tidligere hus { … }Finnes og Dahls –»
MM N 290. Munchmuseet
Notat. Datert 1922
«Det er pudsi når man kommer fra en udstilling af min egen grafik i udlannet der optar 14 sale at se {g}modtagelsen af mine 4 sidste gravurer i hjemlanne»
MM N 374. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg skal gjentage!»
MM N 376. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1925
«Til {m}Mine udtalelser til politiet i anledning Gunneruds hund skal jeg nærmere pointere – – { … }Efter hver gang hunden slippes løs trods politiets forbud og mulkteringer og trods de mangfoldige anmeldte tilfælde af bid og overfald spørger politiet om der er nye bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse det kan være nok med hvad bæstet har udrettet»
MM N 3567. Munchmuseet
Varia. Datert 1922
«1922 Skat for 1921»
MM N 3760. Munchmuseet
. Datert 1920–1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»
MM T 2796. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1921–1925
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]